Privacy policy

1. Zagotavljanje zasebnosti

Upravljalec spletne strani www.lira.si je: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper (v nadaljevanju: »upravljalec oz. ponudnik«). V podjetju LIRA d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zaradi česar nenehno stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Predmetna politika zasebnosti je namenjena samo uporabnikom spletnega mesta www.bestway.si in določa pravice in obveznosti upravljalca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

Ob uporabi naše spletne strani bestway.si ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih storitev je upravljalec zavezan vaše podatke obdelovati skladno s trenutno veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov/GDPR) in skladno z veljavno nacionalno zakonodajo Republike Slovenije, in sicer v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Namen predmetne politike zasebnosti je pojasnilo, za katere namene se bodo vaši osebni podatek pridobivali in kako se bodo uporabljali ter kakšne pravice ima uporabnik v zvezi s podatki, ki jih upravljalec hrani. V primeru podatkov, na podlagi katerega se lahko uporabnika identificira, upravljalec uporabniku zagotavlja, da bodo ti podatki uporabljeni v skladu s predmetno politiko zasebnosti. Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo prodajal, posojal ali kakor koli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljalec podatkov

Upravljalec osebnih podatkov uporabnikov spletne strani bestway.si je LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper, Dekani 7B, 6271 Dekani, elektronski naslov: info@bestway.si, telefonska številka: +386 (0)5 50 60 90.