Politika zasebnosti

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Lastnik in upravljalec spletne strani www.lira.si je: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper (v nadaljevanju: »upravljalec oz. ponudnik«). Spletna stran www.lira.si je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in trženju ekskluzivnih blagovnih znamk, ki jih razširjamo in dopolnjujemo s prodajno ponudbo lastnega uvoza iz različnih držav po celem svetu. Na spletni strani Lira uporabnikom omogočamo pregled blagovnih znamk ter možnost oddaje povpraševanja za določene blagovne znamke za pridobitev informacij glede ponudbe, ki jo ponujamo.
Polni naziv firme: LIRA, grosist igrač, poletnega in novoletnega programa, d.o.o., Koper
Skrajšani naziv firme: LIRA d.o.o.
Naslov: Dekani 7B, 6271 Dekani
Davčna številka: SI 27967620
Matična številka: 5781302000

Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije na dan 2. 8. 1993
Organ vpisa: Okrožno sodišče v Kopru
Osnovni kapital: 125.187,00 EUR
Družba je zavezanec za DDV
TRR: SI56 0400 1005 0495 0855, SWIFT: KBMASI2X, račun odprt pri NOVI KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija
Kontaktna telefonska številka: + 386 (0)5 6621200
Kontaktni elektronski naslov: info@lira.si

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani Lira (v nadaljevanju: »lira.si«) so sestavljeni v skladu z v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46/ES (GDPR), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).
Pogoji obravnavajo delovanje lira.si ter odnos med ponudnikom/upravljalcem in uporabniki (v nadaljevanju: »uporabniki«).

1. PONUDBA IN PRODAJA (B2B)
Vsa ponudba ponudnika je podrobno predstavljena v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani lira.si. Ponudnik ima na spletni strani ponudbo za širok asortima izdelkov različnih blagovnih in možnost za oddajo povpraševanja za določeno blagovno znamko.
Spletna stran lira.si in ponudba, ki je na slednji spletni strani je namenjena zgolj podjetjem oz. oglaševanju veleprodaje izdelkov, ki jih nudi ponudnik. Skladno z navedenim ponudnik nudi prodajo izdelkov po modelu B2B (Business-to-business) in prodaja končnim kupcem oz. potrošnikom ni mogoča.
Uporabnik v primeru zanimanja za določeno blagovno znamko preko spletne strani lira.si oz. preko elektronskega sporočila odda povpraševanje, v katerem navede, kaj točno uporabnika zanima in podatke, preko katerih bo ponudnik z uporabnikom lahko v nadaljevanju komuniciral.
Ponudba, ki se nahaja na spletni strani lira.si, se lahko zaradi narave poslovanja dnevno spreminja.
Ponudnik odgovarja za prejeta povpraševanja s strani uporabnikom. Ponudnik hkrati odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik odda povpraševanje in za navedeno pridobi ponudbo. Za izvedbo storitev ali prodajo blaga in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami je v celoti odgovoren ponudnik.
Fotografije, slike ali posnetki, objavljeni v okviru ponudb, so last ponudnika ali njegovih dobaviteljev, poslovnih partnerjev ali pa so zgolj simbolični in ne zagotavljajo natančnih lastnosti izdelka ali storitve ter lahko prikazujejo simbolično ali dejansko storitev, ponudbo, podjetje ali blago.


2. UPORABA SPLETNEGA MESTA (ODGOVORNOST PODNUNIKA IN UPORABNIKA)
Uporabnik spletne strani lira.si je dolžan zapustiti spletno mesto v primeru, če ne soglaša s temi pogoji poslovanja.
Uporaba spletnega mesta lira.si pomeni ogledovanje vsebin na tej spletni strani, lahko pa pomeni tudi:
– izpolnjevanje obrazcev oz. oddajanje povpraševanja na spletni strani,
– prijava na e-novice,
– druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.
Ponudnik spletne strani lira.si pri svojem poslovanju:
– spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi,
– ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka,
– spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča uporabnike o njihovih pravicah,
– spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov.
Ponudnik obdeluje le tiste osebne podatke, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov ima ponudnik urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so uporabniki z njimi vnaprej seznanjeni.
Vsi uporabniki spletnega mesta lira.si uporabljajo to spletno stran odgovorno in brez povzročanja škode, predvsem pa je prepovedano:
– kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
– kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
– spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
– spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
– spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
– namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
– uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
– uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
– izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.
Ponudnik odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Ponudnik se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.
Ponudnik ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
– škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
– slovničnih napak v besedilih,
– če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
– neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
– povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih ponudnik ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

3. KOMUNIKACIJA S PONUDNIKOM
Naša spletna stran vam poleg kontaktnih podatkov, ki so objavljeni naši spletni strani (poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka) nudi tudi, da oddate povpraševanje za določeno blagovno znamko oz. kontakt preko spletnih družbenih omrežjih, kot Facebook, Likedin in Instagram, pri čemer v vseh navedenih primerih ko uporabnik ponudniku pošlje določeno vprašanje oz. informacijo, ponudnik vaše podatke obdeluje izključno za namen priprave odgovora na vaše zastavljeno vprašanje oz. povpraševanje ali za posredovanje zahtevanih informacij.

4. ODDAJA POVPRAŠEVANJA
Ponudnik ponuja širok asortima izdelkov različnih blagovnih znamk in kot ekskluzivni zastopnik in distributer trži znane blagovne znamke in širi prodajni program med kupce oz. podjetja v Sloveniji in drugih državah.
Ponudnik tako preko spletne strani lira.si omogoča uporabnikom, da za posamezno blagovno znamko odda v primeru zanimanja za asortima izdelkov, povpraševanje. Ko ponudnik prejme povpraševanje uporabnika, pregleda povpraševanje uporabnika in preko elektronske pošte oz. telefona nadaljuje komunikacijo vezano na oddano povpraševanje.
Podjetje posluje na območju Republike Slovenije.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Pri oddaji povpraševanja, uporabnik ponudniku dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo.
Ponudnik se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov spletne strani lira.si. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za čas dokler je hramba teh podatkov potrebna za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali.
Osebni podatki uporabnikov se zbirajo za namen nemotene oddaje ponudbe na podlagi povpraševanja oz. ponudbe, komunikacijo z uporabniki, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev, če se uporabnik tako odloči, za pošiljanje obvestil, novic in ponudb (preko e-mail) vse, dokler uporabnik ne pošlje zahteve za odjavo.
V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:
– IP naslov,
– ime in priimek,
– telefonska številka,
– e-mail naslov,
– arhiv komunikacije s spletno trgovino.
Ponudnik spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani lira.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Ponudnik si pridržuje pravico posredovati podatke samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.
Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).
Uporabnik ima pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preveri pravilnost shranjenih podatkov. Če želite, se lahko obrnete na info@lira.si in nam pošljete vašo zahtevo po e-pošti ali navadni pošti. Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi – v kolikor so v skladu z zakonom – izvedeni.


6. KOMUNIKACIJA PONUDNIKA Z UPORABNIKI
Komunikacija z uporabniki lira.si poteka preko spletne strani, elektronskih sporočil in po telefonu.

7. REŠEVANJE SPOROV IN PRITOŽB
Ponudnik se nenehno trudi vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa spoštuje trenutno veljavno zakonodajo (ZVPot-1) in se po najboljših močeh trudi mirno razrešiti kakršno koli situacijo.
Uporabnikom je na voljo več načinov kontaktiranja:
– pisno na elektronski naslov info@lira.si s pripisom »Pritožba«,
– klic na telefonsko številko + 386 (0)5 6621200.
Postopek obravnave sporov in pritožb je zaupne narave, v primeru, če pa mirna rešitev spora med strankama ni mogoča, je za spore pristojno stvarno sodišče v Kopru.
Ponudnik bo v 8 delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

8. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
BESEDILA NA SPLETNI STRANI
Vsebine in besedila na spletni strani lira.si je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med ponudnikom in uporabnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.


FOTOGRAFIJE IN AVDIOVIZUALNA DELA NA SPLETNI STRANI
Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani lira.si so avtorsko delo ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med ponudnikom in uporabnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.


PRAVNI DOKUMENTI
Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.


9. KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE
V primeru, če pride do kakršne koli kršitve teh splošnih pogojev uporabe in/ali nepooblaščene uporabe te spletne strani, si pridržujemo pravico, da ukrepamo na način, ki se smatra kot primeren (npr. s prijavo sumov nezakonitih ravnanj ustreznim organom pregona, nadzornim organom ali drugim pooblaščenim osebam). Če je to potrebno oz. če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo navedenim organom v skladu z Obvestilom o varstvu osebnih podatkov razkrili vse potrebne informacije, npr. osebna imena, e-poštne naslove, naslove IP, zgodovino iskanja in drugo.

10. OMEJITVE ODGOVORNOSTI
Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki so objavljeni na spletni strani lira.si. Ponudnik za napake v besedilu ali neažurnost podatkov ne odgovarja.
Na spletni strani lira.si so slike simbolične, z izjemo slik, kjer je izrecno navedeno, da slika odraža dejansko stanje.

11. ZAVEZUJOČA NARAVA POGOJEV POSLOVANJA IN PREOSTALIH DOKUMENTOV
Uporabnik je z uporabo spletne strani lira.si seznanjen, da:
– pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike spletnega mesta ponudnika,
– so pogoji poslovanja zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta ponudnika,
– so pogoji poslovanja sestavni del povpraševanja uporabnika in
– uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred oddajo povpraševanja.
Pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike in za oddana povpraševanja, ne glede na državo dostopa uporabnika.

12. DODATNE INFROMACIJE
Za vse dodatne informacije v zvezi s temi Splošnimi pogoji uporabe se lahko uporabniki obrnejo na Liro d.o.o. po elektronski pošti na e-naslov info@lira.si .

13. OBJAVA SPREMEMB SPLOŠNIH POGOJEV
Upravljalec spletne strani lira.si se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na tem spletnem mestu. Z uporabo spletne strani lira.si uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s splošnimi pogoji poslovanja.
Ti splošni pogoji uporabe veljajo od dne 5. 9. 2023 in se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila.